Werk waar we trots op zijn

Brandbook Crisp Sheets

‘Brandbook’ met krakend verse lakens, gebrocheerd met vissenbekje

Crisp Sheets begon in 2014 als een persoonlijke zoektocht naar het perfecte beddengoed. Toen oprichtster Lara haar nieuwe appartement betrok, kon ze geen beddengoed vinden dat bij haar smaak paste; het was óf te simpel, óf van slechte kwaliteit, óf onbetaalbaar. Toen ontwikkelde ze zelf haar perfecte beddengoed. Je brengt een derde van je leven in bed door. Crisp Sheets vindt daarom dat jouw bed het pronkstuk van je slaapkamer moet zijn, een weerspiegeling van jouw smaak en persoonlijkheid.

Dat alles komt tot uiting in deze brochure. De 120 pagina’s binnenwerk worden in het omslag gehouden door een elastiek in de rug.

Meestal wordt een brochure schoongesneden aan de rechterkant maar in dit geval niet. Daardoor ontstaat een V-vorm van uitstekende pagina’s. Dit heet een vissenbek. Ook de kleinere bijlage is op deze manier gebonden.

A4 brochure ‘Brandbook’, 120 pagina’s in 4 pagina’s omslag
A5 brochure ‘Bijlage’, 24 pagina’s in 4 pagina’s omslag
Full colour geprint op de iGen5
Papier binnenwerk: Munken Pure Rough 120 g/m2
Papier omslag: Munken Pure Rough 300 g/m2
Gebrocheerd met elastiek in de rug met vissenbekje

We are proud of this at Jubels!.

‘Brandbook’ with crisp sheets, stitched with fish mouth

Crisp Sheets started in 2014 as a personal search for the perfect bedding. When founder Lara moved into her new apartment, she couldn’t find bedding that matched her taste; it was either too simple, or of poor quality, or prohibitively expensive. Then she developed her perfect bedding herself. You spend a third of your life in bed. Crisp Sheets therefore believes that your bed should be the showpiece of your bedroom, a reflection of your taste and personality.

All of this is reflected in this brochure. The 120 pages inside are held in the cover by an elastic in the spine. Usually a brochure is trimmed on the right side but not in this

@jubelsamsterdam
@crispsheets
#printisthefutureofonline

wwwtoz
wwwtoz
wwwtoz
wwwtoz
wwwtoz
wwwtoz
wwwtoz
wwwtoz
wwwtoz