Jubels pand

Leveringsvoorwaarden

Jubels is aangesloten bij de KVGO, het Koninklijke Verbond van Grafische Ondernemingen.
Leveringen geschieden conform de leveringsvoorwaarden die gedeponeerd zijn ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 8/2011

Hieronder kunt u de leveringsvoorwaarden digitaal inzien:

Nederlands
Engels
Duits
Frans

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft omtrent de leveringsvoorwaarden.