Jubels pand

colofon

Jubels is de handelsnaam van:

Jubels B.V.
Back-upstraat 12
1033 NX Amsterdam

Postbus 37105
1030 AC Amsterdam

KvK Amsterdam 33.166.811
BTW NL 8095.02.112.B02

Leveringen geschieden conform de leveringsvoorwaarden die gedeponeerd zijn ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 8/2011
digitaal in te zien en in 4 talen te downloaden op de website van het KVGO, Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen

© 2020 Jubels B.V.