Werk waar we trots op zijn

De Zwerm vliegt uit

De Zwerm vliegt uit

Een magazine vol met belevenissen, verwonderingen, inzichten en vragen.
Aves is een samenwerkingsstichting die scholen voor primair onderwijs bestuurt en verbindt in de gemeenten Noordoostpolder, Kampen en Steenwijkerland. Dit zijn zowel openbare, rooms-katholieke, protestants-christelijke als samenwerkingsscholen.
In 2020 is binnen Aves een projectgroep opgericht die vanuit onderop in de organisatie onderwijsvraagstukken aanpakt. De deelnemers aan deze projectgroep, die De Zwerm wordt genoemd, komen vanuit diverse geledingen: leerkrachten, directeuren en beleidsadviseurs. Er kwamen diverse onderwerpen aan bod. Elke deelnemer gaf op zijn eigen wijze vorm aan een actieonderzoek over een zelf gekozen onderwerp. In dit magazine laten de deelnemers zien wat de uitkomsten van hun onderzoek zijn en wat deelname aan De Zwerm hun en de school heeft gebracht.

Jouw onderzoeksresultaten ook in een mooie brochure? Neem dan contact op met Jubels!

Oplage: 100 brochures
Omvang: 40 pagina’s binnenwerk in 4 pagina’s omslag
Afwerking: gebonden met singersteek met rood garen
Formaat: 22 x 30 cm
Print: full colour geprint op de Xerox iGen
Papier binnenwerk: Multi offset/wit, 140 g/m2
Papier omslag: Multi offset/wit, 300 g/m2.

We are proud of this at Jubels!

Aves is a cooperative foundation that manages and connects schools for primary education. These are public, Roman Catholic, Protestant Christian and co-operation schools. In 2020, a project group was set up within Aves that tackles education issues from the bottom up in the organization. The participants in this project group, which is called De Zwerm, come from various levels: teachers, directors and policy advisors.Various topics were discussed. Each participant, in his own place in the organization and in his own way, gave shape to an action research on his own chosen topic. In this magazine, the participants show the results of their research and what participation in De Zwerm has brought them and the school.

Would you like your research results in a nice brochure? Then contact Jubels!

@agia.2.0
@xerox
#iridesseproductionpress
@amsterdam.made
#weloveprint

wwwtoz
wwwtoz
wwwtoz
wwwtoz
wwwtoz